NIEUWS

De geloofsbelijdenis van Nicea als uitgangspunt

Ik ben het eens met de analyse van prof. Van Bruggen, namelijk dat er in vergelijking met het Apostolicum teveel wezenlijke zaken zijn weggelaten in het credo. Bovendien vind ik dat voor een ‘statement’ een te grote omhaal van woorden is gebruikt.

Graag wil ik l mijn instemming betuigen met het voorstel van Van Bruggen om de geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel als uitgangspunt te nemen en wel om de door hem gebruikte argumenten t.w. de aansluiting bij de ‘meest centrale belijdenis van de apostelen’ en de band aan ‘heel de katholieke en orthodoxe wereld’.
Mocht een dergelijk voorstel reeds de betrokken commissie bereikt hebben, dan wil ik hierbij mijn adhesie betuigen. Zo nee, dan geef ik het graag via jou door.

Voor de liefhebbers noem ik nog het lijvige werk van Reinhart Staats, Das Glaubensbekenntnis von Nizäa-Konstantinopel, Darmstadt: WB, 1996, i.h.b. hoofdstuk VIII: Das ‘Nizänum’ als Basis der Ökumene in der Neuzeit.

Anoniem, Gereformeerde Gemeenten

Een bericht schrijven

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *