NIEUWS

Deze geloofsbelijdenis roept grote vreugde op

Deze geloofsbelijdenis roept grote vreugde op, vanwege de erkenning van datgene wat onze voorouders ooit hebben vastgesteld als de kernwaarheden van het geloof, zoals Jezus en de apostelen volgens de Bijbel hebben geleerd. Deze tekst inspireert ertoe te proberen misverstanden over wie God is en wat Hij doet weg te nemen. Deze opmerkingen zijn slechts aanvullend.

Aan ‘God is de schepper’ kan worden toegevoegd dat de Vader initieerde, de Zoon het Scheppingswoord was en de Geest bekrachtigde.

Deze drie-ene God is liefde; Vader, Zoon en Geest dienen elkaar in nederigheid. God heeft de mens lief en dient hem. In geen enkele andere religie wordt dit geleerd. God is trouw; van zijn kant zal Hij de relatie met de mens nooit verbreken. Deze God is rechtvaardig; er is in Hem geen onrecht; alle onrecht zal eens door Hem worden weggenomen.

God heeft een vijand. De mens die van God verwijderd is wordt door deze onzichtbare vijand van God op dwaalsporen geleid. Het kwaad is niet alleen een begrip, het is een persoon, in wie niets goeds te vinden is.

Het kwaad is niet alleen een begrip, het is een persoon, in wie niets goeds te vinden is

De mens is oorspronkelijk geschapen naar Gods beeld (zijn eigenschappen), en zijn gelijkenis (zoals Hij functioneert in liefde en eenheid). God, die onbeperkt is, schiep de mens beperkt, opdat deze in afhankelijkheid van God zou kunnen groeien tot Gods volmaaktheid. God gaf hem alle gezag over de aarde. Maar de mens geloofde de leugen dat hij God niet nodig had om te bepalen wat goed en slecht was, en gaf daardoor het gezag over de schepping uit handen. Daardoor werd de relatie met God verbroken, kwam er verval in de schepping en werd de mens sterfelijk. Daardoor zijn er zoveel conflicten en rampen op de aarde. God is daarvan dus niet de oorzaak.

Maar God had een herstelplan. Hij beloofde zijn Zoon naar de aarde te sturen. Jezus, de Zoon van God, is op aarde geboren uit een menselijke moeder, verwekt door de kracht van de Heilige Geest, en volledig één van ons geworden. Hij is gekomen als een dienaar, om te betalen voor onze schuld, de mens met God te verzoenen en de herstelde mens het gezag over de aarde terug te geven.

Ieder die werkelijk in Hem gelooft, wordt een kind van God en ontvangt eeuwig leven. Hij zal vol zijn van Gods Geest; hij zal meer en meer gaan lijken op Jezus en doen wat Jezus deed: een dienaar van mensen zijn, zijn leven voor hen inzetten en bijdragen tot het herstel van de schepping. Daartoe heeft Jezus zijn lichaam, zijn kerk, bestemd.

Jezus heeft tijdens zijn leven op aarde gebeden voor de eenheid van zijn volgelingen. Het past ons niet alleen onze pijn uit te drukken over de verdeeldheid binnen zijn kerk, maar ook te belijden dat wij daaraan schuld dragen. Daardoor hebben wij vaak een verkeerd beeld van God en zijn kerk laten zien.

Wij geloven dat Jezus spoedig zal terugkomen op aarde om de hele schepping te vernieuwen, en al degenen die hun geloof op Hem hebben gesteld, Gods kinderen, met zich te verenigen. Dan zal Hij de vijand definitief uitschakelen, en zal het kwade definitief overwonnen zijn. Er is hoop voor de toekomst.


Man, 60 jaar, Rafaëlgemeente

Een bericht schrijven

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *