NIEUWS

“Ik vraag me af of dit credo geseculariseerde Nederlanders kan boeien…”

Ik heb geruime tijd nagedacht over de tekst en ook de diverse reacties op www.nationalesynode.nl gezien. Hoewel ik zonder meer uitga van de nobele intenties van de initiatiefnemers, vraag ik me in gemoede af of de beoogde Nationale Synode kan leiden tot iets waar geseculariseerd Nederland door geboeid kan worden.

Omdat ik van jongsaf vertrouwd ben met de meeste formuleringen kan ik ze wel duiden, maar tegelijk gaan ze me door hun hoogdravendheid en pretentieusheid ver boven de huidige geloofspet. Door een buitenstaander die niet vertrouwd is met de eeuwenoude kerkelijke symbooltaal zal dit als volkomen abacadabra worden ervaren, vrees ik. En een archaische uitschieter als “een sprake die uitgaat naar allen met wie we in gesprek zijn” doet dan de deur dicht. Helaas, ik kan het niet anders zien dan als een werkstuk voor en door kerkelijke bobo’s en geloofsprofessionals waar een eenvoudig gemeentelid in zijn dagelijks leven niet mee uit de voeten kan. En hoe meer er aan geschaafd gaat worden, hoe erger het zal worden.

Man, Doopsgezinde Broederschap

1 comments
  • Bovenstaande tekst is van mijn hand. Graag treed ik hier uit de anonimiteit. Volledigheidshalve voeg ik hier nog het slot van mijn oorspronkelijke tekst (daterend uit december 2009) toe:
    Zojuist heb ik de autobiografie (met als titel: “God”) van de Rotterdamse Pauluskerkdominee Hans Visser gelezen. Die heeft op mij een veel diepere indruk gemaakt dan duizend credoteksten. In een taal van gewone mensen laat Visser zien hoe de kern van het Evangelie verstaan kan worden en in de weerbarstige praktijk van het leven handen en voeten kan krijgen, tot heil van de mensen om wie het zou moeten gaan.

  • Een bericht schrijven

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *