NIEUWS

“Er is een begin, laten we vanaf hier gaan groeien”

Ieder initiatief dat de eenheid onder christenen nastreeft is op basis van het Hogepriesterlijk gebed een toe te juichen zaak. Zeker als daar een breed spectrum aan kerkgenootschappen bij betrokken zijn. Hoe meer kerken, hoe sterker het getuigenis dat er van uit gaat.

En hoe meer kerken erbij betrokken zijn hoe moeilijker het wordt om tot een eensgezind credo te komen.

De behoefte om daar een credo bij te schrijven begrijp ik wel, maar roept tegelijk enkele vragen op. Waarom een nieuw credo? Waarom niet verwijzen naar de apostolische geloofsbelijdenis? Het credo lijkt daarop gebaseerd met modernere woordkeus en omissies die wellicht gevoelig liggen. Omissies roepen vragen op en de vragen leiden tot discussies over wat nu precies de waarheid is. En hoe meer kerken erbij betrokken zijn hoe moeilijker het wordt om tot een eensgezind credo te komen. Het gevolg is dat zo’n credo aan vervlakking bloot staat en dat het gevaar op loer ligt om af te haken, vanwege datgene wat je mist.

Gelukkig wordt het credo een groeitekst genoemd. Er is een begin. Een begin waar ik van harte achter sta. “Laten we van hier gaan groeien”, is wat ik proef. Ook dat juich ik van harte toe. En dan hoop ik dat nog meer kerken dit initiatief gaan ondersteunen.

Alleen is groeien wel het juiste woord? Misschien moeten we krimpen. Krimpen om te groeien in eenheid. Kleiner worden, zodat ruimte ontstaat.

Dat kan wanneer we op het credo reageren met een belijdend geloof in de ultieme waarheid: de persoon van Jezus Christus, die claimt de weg, de waarheid en het leven te zijn. Daar ligt een eenheid die onzichtbaar dwars door alle kerkgenootschappen loopt. Een eenheid ook, die alles op scherp zet en ons hart beproefd of het gefundeerd is op genade (Hebr. 13:9).

Het is de eenheid die ons verbindt met de eerste volgelingen in Handelingen, de onbekende vrouw in Peru die haar hart uitstort voor de Levende God en de christen die gevangen wordt gehouden vanwege dat ene credo, waarop deze eenheid is gebaseerd. Ooit uitgesproken door een Joodse visser in een toenmalige vijandige religieuze omgeving van Caesarea Filippi. “U bent de messias, de Zoon van de levende God”. Op dit credo bouwt de Waarheid zijn kerk.
Het is mijn hoop, geloof en verlangen dat de kerk van Jezus Christus, gedwongen of niet-gedwongen door de beperkingen en uitdagingen in de publieke ruimte, die eenheid als een werk van de heilige Geest mag ontdekken en erkennen. Tenslotte is het die eenheid, die de Kerk ook relevantie geeft in een wereld die schreeuwt in haar gebrokenheid.
Ieder initiatief en ieder credo dat daar naar toewerkt heeft mijn hart en ondersteuning.

Man, 40 jaar, Landelijk Platform Pinksterbeweging

Een bericht schrijven

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *