NIEUWS

Gods universum is eeuwig en wij zijn daar onderdeel van

God, de schepper van het universum, met alles wat zich daarin bevindt, heeft ons de verantwoordelijkheid gegeven om die te beheren en te behoeden.

Wij zijn dus verantwoordelijk voor alles wat zich op onze planeet en daarbuiten bevindt en moeten er met liefde mee omgaan. Wanneer wij mensen dat niet doen verliezen we de zin van ons bestaan en maakt het kwaad zich breed, in liefdeloosheid, ontrouw en geweld.

Gods universum is eeuwig en wij zijn daar onderdeel van. Dat geeft ons zekerheid en blijdschap. Dat spoort ons aan in liefde voor elkander en te blijven streven naar het goede. De liefde overwint altijd !

God is alles, die er altijd is, die wij als kinderen van een vader werkelijk kennen mogen door zijn zoon Jezus Christus een mens vol van Geest, in wie wij God nabij voelen. Jezus is de rechtvaardige, die geleefd heeft zoals God het heeft bedoelt en ons tot voorbeeld is. Hij heeft ons een spiegel voorgehouden en met zijn lijden aan het kruis ons bewust gemaakt van onze zonden. Zijn dood was niet het einde. Hij is diep in ons blijven leven. Ook wij voelen dat we eeuwig zijn.

Sinds Pasen klinkt het evangelie voort. Het woord van omkeer en nieuw leven. Het verkondigt ons Gods vrede. Geen mens is meer een hopeloos geval. Jezus heeft ons laten zien dat Gods liefde er altijd is, ook in de uren van de dood.

Met Pinksteren is de Heilige geest over ons gekomen. Hij opent ons oog en ons hart voor God en maakt voor hem plaats in ons leven. De getuigenissen van profeten en apostelen uit alle tijden, doorademd van de Geest, leren ons te gaan in Jezus spoor, om met vallen en opstaan een leven te leven.

Dat brengt ons bij onze naaste om helper te zijn waar geen helper is, te bidden waar mensen verstomd zijn en te spreken voor wie monddood zijn gemaakt. De vreugde van dit evangelie bindt ons samen, wij horen bij elkaar en zijn aan elkaar gegeven in de geest van Christus. Het doet ons pijn dat die eenheid in Christus zo gebroken is, onzichtbaar haast.

Wij erkennen het recht van eigen mening van ieder individu. Het is de Heilige Geest die ons kan samenbrengen. Christus heeft ons de weg gewezen, in liefde, in vrede en in verdraagzaamheid.
Kinderen van één vader reikt elkaar de hand!


Prof. Ir. L.B. Vogelesang, oud voorzitter Remonstrantse Gemeente Nieuwkoop

2 comments
  • Ook ik weet dat Jezus een voorbeeld was om te volgen. Het is alleen dat ik moeite heb dat Christenen wel het idee hebben dat Jezus de enige weg naar God is.
    Ik denk zelf dat ieder mens die bezig is met liefde in dit leven bezig is met God ook al beseft hij dit niet, God is liefde, liefde is God. Niet alleen Christenen hebben de geest ook anders gelovigen. Het zou fijn zijn als we daar ruimte in vinden. Het zal echter niet zo makkelijk zijn zolang er onder diverse chriselijke richtingen niets eens een éénheid is.

  • God toonde Zijn liefde door Zijn Zoon Jezus naar de wereld te sturen, om daar mens te zijn en onze zonden op ons te nemen; slechts door dit zal ons vergeving worden, Hij heeft alles voor ons volbracht. Jezus wordt hiermee de enige weg tot God en Zijn Hemels Koninkrijk.

  • Een bericht schrijven

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *