NIEUWS

Mooi om eenheid te zien over de kern van het Evangelie

Een goed initiatief om met elkaar als protestanten te komen tot een hedendaagse geloofsbelijdenis, ook richting die mensen “met wie we in gesprek zijn”. Het is inderdaad juisf nu zo nodig om duidelijk te maken in Wie en wat we mogen geloven.

Te midden van alle kerkelijke verdeeldheid, die pijn doet, is het prachtig om te zien dat mensen uit zeer verschillende kerkgenootschappen het eens zijn over de kern van het Evangelie: ondanks onze zonden is verzoening met God mogelijk door Zijn Zoon Jezus Christus. Het voornemen om te komen tot een nationale synode verdient brede steun vanuit de kerken. “Opdat zij alleen een zijn” (Joh. 17:21).


De tekst is geïnspireerd door de Apostolische Geloofsbelijdenis, geloof in de drie-enige God. Het credo verwoordt deze oude belijdenis in moderne taal, op een heldere manier. Duidelijk komt naar voren dat we hier op aarde zijn tot eer van God en ten dienste van onze naaste. Dat dit van onszelf volledig mislukt, maar dat redding mogelijk is door het bloed van Jezus en het werk van de Heilige Geest. Dat geeft toekomstverwachting: “zijn we onderweg naar de dag dat Jezus Christus terugkomt”.

Neemt niet weg dat bepaalde (bij?)zaken uit de Apostolische Geloofsbelijdenis niet terugkomen in het credo. Waar lees ik dat God de Almachtige is?? God is in Christus Immanuel (“opent ons oog en hart voor Jezus en maakt voor Hem plaats in ons leven”), maar heeft als Koning/Heer(e) van deze wereld toch recht op ons?! Had dit graag sterker verwoord willen zien. Ik bid en hoop van harte dat deze tekst mag dienen om de Heere te belijden (Luk. 2: 38).Man, 28 jaar, Gereformeerde Gemeenten

Een bericht schrijven

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *