NIEUWS

“We juichen dit initiatief van harte toe”

De vraag is wat een geloofsbelijdenis toevoegt aan een Nationale Synode. Er zijn al zoveel geloofsbelijdenissen geschreven in de geschiedenis van de Kerk. Het streven om als christenen met elkaar in gesprek te gaan over wat ons bindt is op zich positief.

In Delfzijl werken we samen met alle kerken (Katholiek, Protestants, Baptist, Pinkstergemeente, Vrijzinnig, Christelijk- en Vrijgemaakt Gereformeerd, Moluks, Leger des Heils) op het gebied van de evangelisatie. Voorheen was dat apart in de Raad van Kerken en een missionaire groep van de andere kerken, maar we hebben elkaar gevonden in een stukje Nederland dat sterk bepaald wordt door vergrijzing, krimp en een groeiende onkerkelijkheid. We hebben elkaar nodig en ik heb gemerkt dat iedereen (ondanks kritiek op de aangereikte geloofsbelijdenis) het initiatief van een Nationale synode een warm hart toedraagt. Gods zegen daarbij!

Verschillende personen, Protestantse Kerk

Een bericht schrijven

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *