NIEUWS

Reacties grondvlak stromen binnen

...reacties...

UTRECHT – Bij de organisatie van de Nationale Synode in december van dit jaar zijn honderden pagina’s aan reacties binnengekomen op de synodeplannen. Deze reacties zijn gebundeld in twee boeken, en worden de komende weken op deze website geplaatst. Een begin is al gemaakt.

De reacties werden verzameld en opgesteld door sleutelfiguren binnen de tientallen verschillende kerkgenootschappen in Nederland en spitsen zich toe op de Credotekst en het idee voor de Nationale Synode in Dordrecht.

Er zijn reacties vanuit ondermeer het Doopsgezinde Broederschap, de Gereformeerde Gemeenten, de Aziatische geloofsgemeenschap, het Remonstrantse Broederschap, de Pinksterbeweging, de Protestantse Kerk in Nederland, de Nederlands Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, de Vergadering der Gelovigen en de Vrij Evangelische Gemeenten.

Recent is aan deze website toegevoegd waar deze reacties stuk voor stuk zijn terug te lezen. Ook op deze reacties kunt u weer reageren, zodat er ook op internet een breed debat kan ontstaan over de Credotekst en de wenselijkheid en de concrete invulling van de Nationale Synode.