NIEUWS

Kort verslag eerste dag Nationale Synode

In de Grote Kerk in Dordrecht is de Nationale Synode van start gegaan. In een volle kerk werd het startsein gegeven voor de bijeenkomst die tot zaterdagmiddag duurt. “Om als kerk een bron te zijn van christelijk geloof, moet je eerst zelf naar de Bron.”

Vanuit 52 verschillende kerkgenootschappen was men vrijdag naar Dordrecht gekomen. De koude kerk werd het toneel van een feest van verbondenheid van christenen. De dienst waarin verschillende sprekers uit de breedte van de kerk het woord voerden, werd omkleed door een even zo brede muzikale omlijsting.

De samenkomst begon verrassend met een zogeheten flashmob. Op verschillende plaatsen in de kerk stonden één voor één zangers van het kamerkoor Ars Musica op die gezamenlijk twee delen uit het Credo uit de Hohe Messe opvoerden van Johan Sebastian Bach. Dit stuk muziek vertolkt letterlijk de geloofsbelijdenis van Nicea, het oudste Credo. Hierna gaf initiatiefnemer ds. G. de Fijter het woord aan burgemeester Brok van Dodrecht die de aanwezigen namens het gemeentebestuur welkom heette.

Een black gospelkoor deed ook een duit in het zakje met typische gospelliederen als ‘He’s got het whole world in His hands’. Na de gospel volgden een psalmen en gezangen. En ook zangeres Sharon Kips zong gospelliederen.

Hoofdspreker van de openingsbijeenkomst van Teun van Leer van het Baptistenseminarie. Hij deed de oproep om in het onderlinge geloofsgesprek toch vooral naar Jezus te kijken en vanuit een luisterende houding met elkaar in gesprek te gaan. “Zodat de samenleving zal zeggen, die christenen hebben elkaar lief!”
Voor Van Leer had ook prof. dr. Eric Peels een toespraak gehouden. Hij blikte terug op de synode van 1618-1619 die destijds ook in Dordrecht werd gehouden. “Net als toen, moeten wij als christen vandaag ook met elkaar in gesprek.”

Maarten Vogelaar bood ds. G. de Fijter een kom aan met daarin honderden briefjes waarop studenten, die in oktober bij elkaar kwamen, hun gebeden voor éénheid in de Nederlandse kerken hadden verwoord.
Na meer samenzang, gaf ook dr. Eginhard Meijering een bijdrage. De remonstrantse predikant bezag kerkelijke eenheid van uit het verleden en legde verbanden tussen vroeger en nu.

Met nog een bijdrage van het gospelkoor en het zingen van onder meer Samen in de Naam van Jezus werd de openingsbijeenkomst afgesloten. Vierhonderd van de kleine duizend aanwezigen trok hierop naar het Wartburg College om daar te beginnen met het geloofsgesprek. Dit geloofsgesprek staat centraal tijdens de tweedaagse synode. De organisatie hoopt dat in deze gesprekken in kleine kring christenen van zeer diverse pluimage tot elkaar zullen komen en begrip zullen krijgen voor de manier waarop christenen van zo diverse pluimage, elk op hun eigen wijze, in het geloof staan.

Een bericht schrijven

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *