NIEUWS

Donner ontvangt signaaltekst

Uit handen van ds. G de Fijter heeft minister Piet Hein Donner bij de sluitingsbijeenkomst van de Nationale Synode een signaaltekst ontvangen. “Deze tekst is een boodschap van compassie aan de Nederlandse samenleving. We hebben elkaar de hand gereikt en willen nu ook een handreiking doen aan onze medeburgers”, aldus De Fijter.

Minister Donner ontvangt de Signaaltekst van De Fijter


“Gisteren en vandaag kwamen vele honderden christenen afkomstig uit de volle breedte van de protestantse kerken in ons land in Dordrecht bijeen. Dat de kerk in Nederland anno 2010 een versplinterd beeld vertoont, heeft allerlei historische en theologische redenen. Hoe gerechtvaardigd die soms ook waren, wij ervaren het als schuld dat de kerk zo verdeeld is geraakt. Wij vinden het erg dat mede hierdoor de goede boodschap van Christus in ons land niet of slecht overkomt bij veel mensen”, las Eric Peels voor uit de tekst.

Peels blikte ook vooruit. “We hebben in ons land nieuwe moed en visie voor de toekomst nodig. Onze samenleving mag op ons rekenen als mensen die hun weg zoeken te gaan in geloof, hoop en liefde. En als mensen die proberen dat concreet te maken in hun gezin, in de buurt, op het werk, in vrijwilligerswerk, kortom, in het leven van alledag. Dit zeggen we wel in bescheidenheid. Wij zijn feilbare mensen, en zijn ons
ervan bewust dat in naam van Christus veel goeds tot stand is gebracht, maar dat de kerk ook vaak heeft gefaald, in het verleden en in het heden. Tegelijk belijden we dat het geloof in Jezus Christus verder reikt dan ons falen. Hij is ons leven. De Geest opent hiervoor onze ogen en ons hart. Christus geeft door zijn Geest ons leven zin en doel.

U kunt de gehele tekst hier bekijken.

3 comments
 • Als de vertegenwoordigers van deze nederlandse kerken publiekelijk dit signaal aan deze samenleving geven, dan mogen zij als leiding de eenvoudige kerkgelovige vanuit het principe balk splinter niet meer voorhouden dat zij getuigen van het Evangelie van Jezus Christus moet zijn. Dit omdat zij als leiding (daar waar zij behoorden en moesten getuigen van dit Evangelie als leiding) dit niet deden.

  Een vrucht van deze leiding na jarenlang van leiding geven, preken, bijbelstudie geven, boeken schrijven, artikelen schrijven, en met hun titels zich aan het gewone kerkvolk vertonende dat zij intelligentie en kennis zouden bezitten over de Schrift, de oude paden, en de kenmerken van Gods Volk, nee, meer, dat zij aangesteld zouden zijn door dezelfde Heere Jezus Christus als waardoor broeders als Luther en Calvijn zijn aangesteld. Met deze signaaltekst hebben zij publiekelijk beleden geen broeders van Luther en Calvijn te zijn. Zeer zeker niet als zij publiekelijk de RK uitnodigen als broeders.

  Als eenvoudige buitenkerkelijk gelovige zeg ik dan ook dat uw gezag en impact op Nederland blijkens uw eigen signaaltekst voorbij is, u bent geen zoutend zout en bent door de mensen vertreden.

 • De kenmerken van de Ware Kerk van Christus is ware prediking, waar gebruik sacramenten, en ware kerktucht. Met daaraan gekoppeld ware aanbidding en aansluiting in belijdenis en leven met de meest getrouwe getuigen van Christus door de eeuwen heen, zijnde zeer zeker de Waldenzen, de Hugenoten, de Lollards, Whycliff, Tyndale, de reformatoren Luther/Calvijn/Knox, de engelse puriteinen, de schotse covenanters, Edwards, en Spurgeon. Inclusief aansluiting met de publieke belijdenisgeschriften die zij hebben nagelaten aan hun broeders en zusters die na hen zouden komen, zijnde de Nederlandse geloofsgelijdenis, de Heidelbergse catechismus, de Dordtse Leerregels vanuit de synode 1618/1619, de Westminster Standards, en de Baptist Confession of Faith of 1689 (Spurgeon).

  Iemand die ook maar een heel klein beetje van bovenstaand getuigenis kent, kan niet anders dan een verzameling van allerlei wind van leer en leven die zich presenteert in de Naam van Christus anno 2010 op de nationale synode in Dordrecht beschouwen als zeer zeer ver afgedwaald van zowel Schrift als oude paden (Jes 8v20, Jer 6v16).

  Voor deze kerken met dit getuigenis middels de signaaltekst geldt:
  Revelation 18:4 En ik hoorde een andere stem uit den hemel, zeggende: Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen niet ontvangt.
  Revelation 11:2 En laat het voorhof uit, dat van buiten den tempel is, en meet dat niet, want het is den heidenen gegeven; en zij zullen de heilige stad vertreden twee en veertig maanden.

  Voor de Ware Kerk van Christus in deze tijd geldt:
  Revelation 11:1 En mij werd een rietstok gegeven, een meet roede gelijk; en de engel stond en zeide: Sta op, en meet den tempel Gods en het altaar, en degenen, die daarin aanbidden.
  Revelation 12:6 En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had, haar van God bereid, opdat zij haar aldaar zouden voeden duizend tweehonderd zestig dagen.

 • Minister Donner was bij de Nationalesynode en heeft daar de meest intelligente speech gehouden van alle sprekers.

  Minister Donner was ook bij de zaligspreking van JPII, en gaf daarbij in de media aan dat omdat hij Latijn kon verstaan, zijn conclusie was dat dit weinig verschilde van wat hij in protestantse kringen in NL hoorde.

  Wie eigenlijk van de grote namen het protestantisme (Nederland, Engeland, Schotland) in de periode 1500-1700 hebben eigenlijk NIET beleden op basis van de Schrift, de kerkgeschiedenis, en de vervolgingen door Rome, dat Rome de kerk van DE antichrist was ?

  Wie anno 2011 naar deze moederkerk terugkeert, toont aan NOOIT een vriend van Christus te zijn geweest !!!!!

  Openbaring 18v4 (dit alles is geen spel)

 • Een bericht schrijven

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *