NIEUWS

Nationale Synode zoekt slaapplaatsen in Dordrecht

Voor de Nationale Synode op 10 en 11 december worden slaapplaatsen gezocht in Dordrecht. Wilt u één (of meerdere) slaapplaats(en) ter beschikking stellen voor één nacht, meldt u dan aan als gastgezin op aanmelden.nationalesynode.nl

Al in de 17e eeuw werd de Dordtse gastvrijheid geroemd, is te lezen op Dordrecht.net. De deelnemers aan de Synode van Dordrecht 1618/1619 werden ondergebracht bij Dordtse burgers. Uniek aan de huidige nationale synode is dat men de deelnemers aan de Nationale Synode opnieuw bij gastgezinnen in Dordrecht en omgeving wil onderbrengen. De Stichting Reformatie Instituut Dordrecht heeft dit initiatief genomen. De Stichting roept alle inwoners uit de Drechtsteden en omstreken op om voor één nacht kosteloos onderdak te verlenen aan één of meerdere van de vijfhonderd deelnemers aan de Nationale Synode. Via de website: www.nationalesynode.nl of www.reformatieinstituutdordrecht.nl kan men zich aanmelden.

Nationale Synode 2010
Een stuurgroep, bestaande uit acht christenen uit verschillende kerken, heeft het initiatief genomen om te komen tot een Nationale Synode op vrijdag 10 t/m zaterdagmiddag 11 december 2010. In Dordrecht zijn meerdere keren synoden gehouden, waarvan twee keer een nationale synode, in 1578 en in 1618/19. Vandaar dat ook nu de stad Dordrecht als gastheer optreedt.

Doel van de Nationale Synode
Het doel van de Nationale Synode is het bevorderen van het onderlinge geloofsgesprek om te komen tot een eensgezind getuigenis waarin christenen uitdrukking geven aan wat hen samenbindt in de levende God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

De Nationale Synode wil bovendien naar de Nederlandse samenleving die haar doel en samenhang steeds meer lijkt te verliezen, een getuigenis laten uitgaan: kijk, dit is waar wij christenen samen voor staan.

Een bericht schrijven

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *