NIEUWS

Boek Eginhard Meijering over apostolicum en Nationale Synode

Bij Uitgeverij Kok is het boek Ja, dat geloof ik (en wel hierom) van Eginhard Meijering verschenen.

Hierin probeert hij duidelijk te maken hoe de Apostolische Geloofsbelijdenis in onze tijd uitgelegd zou kunnen worden voor mensen die in de christelijke traditie willen staan. In een korte slotbeschouwing gaat hij in op de bedoelingen van de Nationale Synode.

Ja, dat geloof ik van oud-hoogleraar en lid van de Koninklijke Academie van Wetenschappen Eginhard Meijering is een pleidooi om te (blijven) geloven, zegt uitgeverij Kok in een toelichting. Meijering schrijft op kleurrijke wijze op wat hij nog wél gelooft. Hij stelt daarbij kritische vragen die zowel voor de afhakers als voor de blijvers herkenbaar zijn: leven we in een tijd die om een ander geloof of om een andere verwoording van het geloof vraagt? Of zijn we in de loop der jaren zelf innerlijk veranderd?

In het boekje is ook de Belijdenis van Constantinopel als de dragende credotekst van de Nationale Synode afgedrukt.

Ja dat geloof ik (en wel hierom) (144 blz. , ISBN 978 90 435 2582 4) is verkrijgbaar bij Kok.

Een bericht schrijven

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *