NIEUWS

Remonstranten haken af

De Remonstrantse Broederschap zal geen afvaardiging sturen naar de Nationale Synode die begin december plaatsvindt in Dordrecht. Het vrijzinnige kerkgenootschap is ontevreden met de kritische reflectie op de vorige nationale synode (1618/19) toen de remonstranten uit de kerk werden gezet.

“Nergens is maar één kritische noot te vinden over die bijeenkomst van toen!”, aldus Tom Mikkers, algemeen secretaris van de Broederschap en predikant Tjaard Barnard in een persbericht dat vandaag is verstuurd.

De remonstranten waren een jaar lang betrokken bij de voorbereidingen van de Nationale Synode. Zij hebben gevraagd om in de openingssessie het woord te mogen voeren over het historische verhaal achter het fenomeen Nationale Synode, dat niet louter in het teken staat van geloven in verbondenheid. Dit werd geweigerd.

“Wij doen niet mee aan de Nationale Synode waar we, ondanks vriendelijke woorden, het gevoel aan kunnen overhouden dat we al te gemakkelijk over één van de moeilijkste perioden uit de geschiedenis van het Nederlands protestantisme heen zouden stappen”.

Gerrit de Fijter, initiatiefnemer van de Synode, laat in een reactie weten dat hij het besluit van de remonstranten “jammer” vindt. “De vraag voor de historische reflectie is gerechtvaardigd en wij snappen de problematiek. Maar de synode wil verbinden, niet statements uiten. Tijdens de verschillende groepsgesprekken tijdens de synode wilden we uitgebreid aandacht besteden aan de historie, maar nog niet tijdens de officiële openingsbijeenkomst op vrijdag”.

De remonstranten zullen dus geen officiële afvaardiging sturen naar Dordrecht. Dat betekent niet dat er helemaal geen remonstranten bij aanwezig zullen zijn: indivuduele remonstranten zijn van harte welkom en ook de stuurgroep van de Nationale Synode telt één remonstrant, namelijk Eginhard Meijering.

Tijdens de synode in 1618/19 werd bepaald dat de zogenaamde remonstranten een dwaalleer aanhingen. Zij werden uit de Nederlandse kerk gezet en vervolgd. De Nationale Synode van aanstaande december wil de eenheid van christenen vieren.

4 comments
 • Ik denk dat men wel erg graag wil laten zien dat we zelfs met de Remonstranten een eensgezinde geloofsovertuiging kunnen uitstralen.
  Blijkbaar denken zij er wat minder enthousiast over nadat zij bij het vooroverleg betrokken zijn geweest.
  De Remonstrantse geloofsbelijdenis wijkt wel af de geloofsbelijdenis van Nicea en de Apostolische geloofsbelijdenis.
  Zeker als het om de persoon van Jezus gaat.
  http://www.remonstranten.org/denhaag/denbelijdenis.htm

  Ik heb geen idee welke denominaties er nog meer bij betrokken zijn.
  Eenheid door verscheidenheid is het motto wat regelmatig wordt gebruikt. Ik ga de lijst met aangesloten denominaties proberen te vinden

 • Een gemiste kans van deze synode! Er bestaat niet zoiets als eenheid tussen de kerken (ook niet binnen de kerken) en dat geeft niet. Een bijeenkomst als deze kan meer verbindend werken als er open en met belangstelling over en weer over verschillen kan worden gesproken. Dat gebeurt in de kleine groepen, begrijp ik, hoop ik – maar juist bij de opening had de organisatie ‘het goede voorbeeld’ kunnen geven.

 • Het verzoek van de Remonstrantse Broderschap om aan het begin van de Synode een korte verklaring af te mogen leggen was m.i. alleszins redelijk, omdat de remonstranten in 1618/1619 uit de kerk waren gezet -iets dergelijks geldt niet voor andere kerken, die mee willen doen. Het tegenvoorstel vanuit de organisatoren van de Nationale Synode, dat een vertegenwoordiger van de Reemonstrantse Broederschap tijdens een forum de positie van zijn kerk zou kunnen toelichten was ook niet onredelijk. Het moet worden betreurd dat de partijen daarna niet tot een overeenstemming hebben kunnen komen, terwijl hun standpunten toch niet zo ver van elkaar af lagen.

 • Je kunt zeggen dat de Remonstrantse Broederschap juist nu recht van spreken heeft. De link met de synode van 1618/1619 wordt expliciet door de organisatie gemaakt. Als dat niet was gebeurd had je de kwestie in de marge van de kleine groepen kunnen bespreken, zoals nu de opzet is. Er zijn immers meer kerkgenootschappen met een historisch verhaal. Ook die zullen als het goed is dan aan de orde komen. De opzet is immers om verbondenheid in pluriformiteit te zoeken.
  Ik ben het met Meijering eens als hij zegt dat de standpunten in deze niet ver uit elkaar liggen. Het is een kwestie van formaliteit waarop het nu stukloopt.
  De organisatie wil geen uitzondering maken voor de Remonstrantse Broederschap om een verklaring af te leggen. De Remonstrantse Broederschap blijft terecht bij haar standpunt dat zij recht heeft op deze uitzondering gezien de “link” die gelegd is met de synode 1618/1619.
  Een patstelling die blijkbaar niet zonder gezichtsverlies door een van de beide partijen kan worden doorbroken. Hopelijk geen voorafspiegeling van de synode zelf.

 • Een bericht schrijven

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *