NIEUWS

SGP’er roept kerken op tot deelname Nationale Synode

Mr. D. J. H. van Dijk, medewerker van de SGP-fractie, betreurt het dat verschillende Reformatorische kerkgenootschappen niet present willen zijn op de Nationale Synode. Hij verwijst in een column in het Reformatorisch Dagblad naar de synode van 1618-1619. Ook toen betoonden de christenen geen angst het gesprek en de discussie met mede-christenen uit de weg te gaan. “Hebben wij minder moed, broeders?”

Vorige week zat ik bij de kapper. Je luistert dan naar de gesprekken in zo’n kapsalon en je hoort waar de mensen druk mee zijn.

Ineens schoot het door mijn hoofd: de mens is ongeneeslijk areligieus. Hij is los van God en hij redt zich prima. Al die mensen om ons heen lopen echt niet rond met een onvervuld verlangen naar God of met een stevig aangeboren Godsbesef.

Op dit punt vind ik Calvijn te rooskleurig over de ongelovige mens. Er is niemand die God zoekt en niemand die naar Hem verlangt (Rom. 3:11). Ook de seculiere Nederlander redt zich prima met SBS6, een geregelde vakantie en een gevulde maag.

Eigenlijk vind ik het altijd weer verbazingwekkend hoe goed mensen zich kunnen redden zonder God. Wie God verlaat, heeft niets te vrezen. Dat constateerde Asaf al met enige bitterheid in Psalm 73. Afgezien uiteraard van hun huiveringwekkende einde.

De mens is losgeslagen van God. God is echter niet los van de mens. Hij ziet vanuit de hemel om naar alle bewoners van de aarde (Psalm 33:14). God blijft zich met mensen inlaten. Hij openbaart zich aan hen in het bijzonder door de Bijbel, maar ook in de natuur, de schepping, de geschiedenis en in het geweten. Het tweede artikel van de Nederlandse Geloofsbelijdenis wijst daarop. God blijft Zich openbaren aan de mens en de mens reageert op die kennelijke tegenwoordigheid van God. Rebels en door het oprichten van namaakgoden, maar wel als reactie op de openbaring van God.

De mens komt dus nooit echt los van God, omdat God niet los komt van de mens. En dat is maar goed ook. We maken in Europa immers een unieke periode mee. Europa is de eerste atheïstische beschaving in de geschiedenis van de mensheid. De Europeanen hebben, zoals zij zeggen, God niet verlaten voor andere goden, maar voor géén God; en dit gebeurde niet eerder (T. S. Eliot).

Wat dit voor de toekomst betekent, weet ik niet. Onze seculiere cultuur kan nog steeds parasiteren op de godsdienstige en burgerlijke moraal die in het christelijk verleden is gevormd. Dit loopt echter wel ten einde. Breekt dan de totale onredelijkheid en weerzin tegen het christelijk geloof los? In ieder geval zijn de huidige perikelen rond een Algemene wet gelijke behandeling nog maar speldenprikjes.

Het is dan ook meer dan ooit nodig dat christenen zich vastklampen aan Gods Woord en aan elkaar. We hebben elkaar nodig om staande te blijven. Daarom zouden we best iets meer mogen zoeken naar wat ons verbindt met medechristenen van een andere ligging. Nu lijken we vooral actief met te bezien wat er ontbreekt bij de ander.

De bekende gereformeerde theoloog Herman Bavinck is een goed voorbeeld. Het treft mij altijd hoe innemend hij zijn theologische tegenstanders benadert. Hij doet recht aan hun intenties en wijst uitdrukkelijk op de waarheidselementen in hun opvattingen. Het is een positieve insteek, die alles te maken heeft met Bavincks visie op de katholiciteit van de kerk. Dat behoedt voor een onvruchtbaar isolement.

De auteur is beleidsmedewerker voor de SGP-fractie in de Tweede Kamer.

Een bericht schrijven

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *