NIEUWS

Studenten geloven in eenheid christenen

UTRECHT – Met een gezamenlijke bijeenkomst willen studenten van verschillende christelijke studentenverenigingen laten zien dat ze geloven in eenheid onder christenen. Dat schrijft het Nederlands Dagblad.

Maarten Vogelaar


Directe aanleiding is de Nationale Synode in december die tot doel heeft kerkgenootschappen met elkaar te verbinden. In de reformatorische kerken is deels afwijzend gereageerd op dit initiatief en dat stak het toenmalige bestuur van de reformatorische studentenvereniging CSFR.

Er zijn contacten gelegd met andere studentenverenigingen en daaruit is het Studenteninitiatief voor christelijk eenheid ontstaan, zegt voorzitter Maarten Vogelaar. Behalve CSFR steunen onder meer Navigators, Ichthus, Hboloog en de theologiestudentenverenigingen Voetius en PFSAR het initiatief. ,,Omdat onze stem vaak niet wordt gehoord, organiseren wij deze bijeenkomst. Ons doel is niet om een geloofsbelijdenis te schrijven of naar institutionele eenheid te streven. Wij nemen ons voor het in de toekomst anders te doen.”

Dat houdt volgens Vogelaar in dat de christelijke studenten uit de volle breedte van de kerken in Nederland elkaar ,,als broeders en zusters erkennen, die één Here hebben”. ,,Het is een roeping die Christus ons heeft gegeven, maar die niet vanzelf gaat. We moeten eenheid leren. Voor ons idee is lange tijd in de kerk onderbelicht geweest dat eenheid als getuigenis bij Gods kerk hoort.”

Dat institutionele eenheid geen doel is, komt omdat Vogelaar dat niet haalbaar acht. ,,Tegelijk hoeven wij de diversiteit van de verschillende geloofstradities niet om zeep te helpen. Die weerspiegelt juist de veelkleurigheid van Gods Geest in de geschiedenis. Op eenheidsworst zit niemand te wachten; wel op fundamenteel erkennen en herkennen van elkaar.”
Signaal

De bijeenkomst op vrijdag 8 oktober in de Jacobikerk in Utrecht is ook ,,een signaal aan kerkleiders dat christenen elkaar echt nodig hebben. Wij kunnen in een tijd van secularisatie niet anders.”

In het verleden hebben studenten vaker signalen afgegeven dat ze voor eenheid onder christenen zijn. Wat maakt dat dit initiatief meer kans van slagen heeft? Vogelaar: ,,Vroeger is geprobeerd kerkleiders mee te krijgen, door bijvoorbeeld het tekenen van een manifest. Dan ligt de verantwoordelijkheid weer bij hen. Wij organiseren het nu voor onszelf en laten daarmee zien wat ons ideaal is.”

1 comments
 • Geachte heer
  Geachte mevrouw

  Ik ben coördinator voor het vak Religie, Levensbeschouwing en Zingeving (RZL) in het departement Bedrijfskunde (HWBK) van de Katholieke Hogeschool Kempen (www.khk.be).
  Onze laatstejaars bachelorstudenten (20-22jr.)nemen gedurende twee dagen op een externe locatie deel aan een aantal werkwinkels die handelen over RZL, in brede zin. Daarmee willen we hun tonen dat er een sterke onderstroom is in onze samenleving, van christelijke en christelijk geïnspireerde organisaties, instellingen en individuen die zich vrijwillig of professioneel inzetten voor de zwakkere.
  De werkwinkels duren gemiddeld 1,5u en zijn zoveel als mogelijk interactief. Sommige worden tweemaal direct na elkaar gegeven, zodat er nieuwe groepen kunnen aansluiten. We laten het aan de creativiteit van de spreker over om die interactiviteit in te vullen. Voor ons is het belangrijk als de studenten de kans krijgen om te participeren, tijdens of na de bespreking. Onze jongeren zijn zeker zin zoekend in brede zin, maar tonen soms ook wat weerstand om te communiceren over RZL, onder meer omdat het hen aan kennis en woorden erover ontbreekt.
  Op eenvoudig verzoek stuur ik u de brochure met het programma van vorig academiejaar. Vanzelfsprekend worden uw onkosten vergoed.
  Hebt u interesse om deel te nemen, aarzelt u dan niet om terug te mailen en dan neem ik contact met u op.
  Datums: maandag en dinsdag 21 en 22 februari 2011
  Plaats: provinciaal vormingscentrum Malle
  Met vriendelijke groeten
  Namens het RZL-team
  Piet Lambrecht
  Coördinator RZL dep. HWBK-Geel en HWBK-Turnhout
  Katholieke Hogeschool Kempen
  Tel; privé: 0496 56 83 87

 • Een bericht schrijven

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *