Ik teken voor eenheid

Teken ook!

Op 29 mei werd in de Grote Kerk in Dordrecht de Verklaring van Verbondenheid ondertekend door leden en vertegenwoordigers van 38 kerken en geloofsgemeenschappen. Gaat u de eenheid van de kerk aan het hart? Teken hieronder dan ook!  Uw naam wordt geanonimiseerd weergegeven.

Verklaring van verbondenheid

Verklaring van verbondenheid

Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven. Laat hen allen één zijn, Vader! Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. Johannes 17:20,21

Als wat ik doe niet van mijn Vader komt, geloof me dan niet, maar als dat wel het geval is, geloof dan tenminste wat ik doe. Dan zult u begrijpen dat de Vader in mij is, en dat ik in de Vader ben. Johannes 10:37,38

Wij horen bij Christus en daarom bij elkaar
Wij ondergetekenden, vertegenwoordigers en leden van protestantse kerken en geloofsgemeenschappen in Nederland, verklaren bij dezen plechtig dat wij ons aan elkaar verbonden weten. Wij zijn aan elkaar gegeven door onze Here Jezus Christus en daarom willen we elkaar ook niet meer loslaten. Wij erkennen dat er onder ons grote verschillen zijn in overtuiging en in geloofsbeleving. Deze verschillen willen wij niet ontkennen of bagatelliseren. Maar wij zijn ervan overtuigd dat wat ons verbindt meer is: de naam van Jezus Christus. Daarom erkennen wij elkaar, zoals Hij ons aanvaard heeft. Wij erkennen dat we elkaar nodig hebben en wij zijn bereid van elkaar te leren en elkaar te steunen in de dienst van God. Door het Woord van de Zoon van God zijn wij één, zoals de Vader in de Zoon is. En als wij doen wat van zijn Vader komt, herkennen wij dat in elkaar.

Wij sluiten een verbond
Wij weten ons samen verbonden met de oude christelijke kerk die haar geloof onder woorden heeft gebracht in de belijdenis van Nicea. Wij sluiten daarom met elkaar een ‘verbond’ voor het aangezicht van God. Hij is het die met ons eerst Zijn verbond heeft gesloten, door het bloed van Jezus Christus. In dat verbond mogen wij vertrouwen op de liefde van de levende God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Navolgend de lijn van Gods aloude verbondsvolk sluiten wij nu ook zo’n verbond met elkaar om God te dienen, zoals in Jozua 24. Wij spreken uit dat wij elkaar liefhebben en op elkaar rekenen en dat wij bereid zijn elkaar te helpen. In het verleden hebben wij vaak langs elkaar heen geleefd. Wij leven nu in een totaal andere tijd, waarin christen-zijn betekent tot een minderheid in ons land te horen. Wij verootmoedigen ons en wij verklaren dat wij elkaar blijvend zullen zoeken.

Wij aanvaarden samen onze roeping in de samenleving
Als kerken en geloofsgemeenschappen weten wij ons geroepen voor onze taak in de samenleving. God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon ervoor gegeven heeft (Johannes 3: 16). Wij willen in de wereld getuigen van die liefde in woorden en daden. Zeker bij dat getuigenis kunnen wij elkaar niet missen en hebben wij elkaar heel hard nodig. Wij sluiten daarom dit verbond onder aanroeping van de naam van de Here onze God en in de kracht van de Geest van Jezus Christus. Hij heeft zijn Vader gebeden voor de eenheid van allen die in hem geloven ‘opdat zij één zijn zoals wij: ik in hen en u in mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden’ (Johannes 17: 22.23). Deze eenheid gaat boven organisatorische of institutionele eenheid uit. Tegelijk roept deze eenheid in Christus ons op om zoveel mogelijk concreet onze verbondenheid vorm te geven. Wij hopen dat het verbond dat wij vandaag sluiten daaraan mag bijdragen. Wij verlangen naar de verhoring van het gebed van onze Heiland, zodat de wereld Gods liefde in Christus kan zien. Wij bidden daarvoor om de genade van Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid van de Heilige Geest.

%%je handtekening%%

Deel met uw kennissen of relaties!

   


Nieuwste handtekeningen
173 Lya M. jan 02, 2022
172 Jordy B. dec 19, 2021
171 John V. mei 14, 2021
170 Timothy d. feb 11, 2021
169 Reint-Jan d. jun 14, 2020
168 Gert-Jan v. mei 24, 2020
167 Dick R. mei 10, 2020
166 Jaap K. mei 09, 2020
165 Rens d. jun 29, 2019
164 Koos v. jun 18, 2019
163 Piet V. jun 17, 2019
162 Nico v. jun 14, 2019
161 R.D. v. jun 13, 2019
160 Willy . jun 13, 2019
159 Herbert W. jun 12, 2019
158 Ina d. jun 12, 2019
157 Atie d. jun 12, 2019
156 Jan d. jun 12, 2019
155 Judith G. jun 11, 2019
154 T.D. M. jun 11, 2019
153 Dave L. jun 11, 2019
152 Ronald K. jun 10, 2019
151 Marieke O. jun 10, 2019
150 Henk v. jun 10, 2019
149 Hanneke G. jun 09, 2019
148 Gerrit M. jun 09, 2019
147 Wiebe Henderik S. jun 09, 2019
146 Joke D. jun 08, 2019
145 Jaap d. jun 08, 2019
144 Maaike L. jun 07, 2019
143 Bert P. jun 07, 2019
142 Wiebe v. jun 07, 2019
141 Jan H. jun 07, 2019
140 Gert N. jun 07, 2019
139 Frits P. jun 07, 2019
138 Jan v. jun 06, 2019
137 Remmelt G. jun 06, 2019
136 Margriet J. jun 06, 2019
135 Ineke M. jun 06, 2019
134 Martin v. jun 06, 2019
133 Dirk d. jun 06, 2019
132 B.S. R. jun 06, 2019
131 Bertus v. jun 06, 2019
130 Hans H. jun 06, 2019
129 Tine A. jun 06, 2019
128 Harry V. jun 06, 2019
127 Hans B. jun 06, 2019
126 Sybren S. jun 06, 2019
125 Jaap W. jun 06, 2019
124 Klaas J. jun 06, 2019